Marta Schmiedehelm (1896-1981)

Marta Schmiedehelm 1959. a.

 

Marta Elisabet Schmiedehelm sündis 10. juunil 1896. aastal Kosel, Harjumaal. Pärast õpinguid Kõrgematel Naiskursustel Petrogradis ja Petrogradi Ülikoolis 1914.–1921. aastal asus ta õppima Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. TÜ lõpetas Schmiedehelm 1923. aastal, saades teadaolevalt nii esimeseks eestlasest arheoloogiks. 1924.–1944. aastal töötas Schmiedehelm arheoloogiakabineti konservaatori ja konservaator-assistendina.

1944. aastast oli ta TRÜ arheoloogia kateedri assistent ning 1947. aastast ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi arheoloogia sektori vanemteadur. Mõlemat ametit pidas ta 1977. aastani, mil asus tööle ENSV TA AI arheoloogia sektori konsultandina. Marta Schmiedehelm suri 26. juunil 1981. aastal Tallinnas.

 

Teksti koostas: Monika Reppo

Kasutatud kirjandus: Norman, H. 2019. Tants teadmatusse. Päevik 1944-1961. XIV. Akadeemia, 2019, 7, 1321-1344. https://w3u.akad.ee/akadeemia-nr-7-2019-pdf/ (20.02.2020).

Foto: Rosenfeld, S. 1959. ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi töötaja, arheoloogiadoktor M. Schmiedehelm. EFA.357.0.89722. http://www.ra.ee/fotis/index.php/et/photo/view?id=329962&_xr=5e5e17272bba1 (20.02.2020).