Aarne Michaёl Tallgren (1885-1945)

A.M. Tallgren (1914)

 

Aarne Michaёl Tallgren sündis 8. veebruaril 1885. aastal Ruovesis, Soomes. 12. mail 1920. aastal sai toona 35-aastane Tallgren Tartu Ülikooli esimeseks arheoloogiaprofessoriks ning sellega algas kutseline arheoloogia Eestis. Lisaks arheoloogia õpetamisele on Tallgrenil suur roll mälestiste kaitses. 1921. aastal alustas tööd kinnismälestiste registrer ning 1925. aastal rakendus muinasjäänuste kaitse seadus, mille algatajaks oli just Tallgren. 1923. aastal sai Tallgrenist ka Soome esimene arheoloogiaprofessor ning nii on ta kirjutanud end mõlema riigi arheoloogiateaduse ajalukku. Eesti arheoloogia isaks tituleeritud Tallgren suri 13. aprillil 1945. aastal Helsingis. 

Lisaks 100 aasta möödumisele arheoloogia eriala õpetamise ja kutselise arheoloogia algusest Eestis, on 2020. aastal Tallgreni 135. sünni- ning 75 surmaaastapäev.

 

Teksti koostas: Monika Reppo

Kasutatud kirjandus: Soome Suursaatkond Tallinnas. 2018. Aarne Michaёl Tallgren. https://estofilia.finland.ee/2018/01/am-tallgren.html (20.02.2020).

Foto: Atelier Regina. 1914. Kansallismuseon amanuenssi, filosofian tohtori Arne Michael (Mikko) Tallgren. Museovirasto - Musketti. Historian kuvakokoelma. HK19700812:16. https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19700812:16 (20.02.2020).